SBCA, Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten

In Nederland zijn werkgevers verplicht om een gecertificeerde arbodienst te contracteren.
Dat staat in artikel 14a lid 1 en 2 van de Arbowet.

Hier mag van worden afgeweken via de zgn. maatwerkregeling (artikel 14 Arbowet). Daar in staat dat afwijken mag als dit is opgenomen in de bedrijfs- of bedrijfstak cao, óf er met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van het bedrijf hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt. Is er voor het bedrijf geen cao gemaakt of beschikt het bedrijf niet over een OR of PVT, dan valt men onder de vangnetregeling.

SBCA beheert en onderhoudt met alle voor de arbodienstverlening relevante partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties, de brancheorganisatie van arbodiensten én de certificerende instellingen) het certificatieschema.

Per 1 januari 2019 is een nieuw certificatieschema arbodiensten in werking getreden. Het certificatieschema bevat de voorwaarden waar een gecertificeerde arbodienst aan moet voldoen voordat deze een certificaat krijgt. Klik en lees hier verder

SBCA administreert en publiceert de gecertificeerde arbodiensten in het Register van gecertificeerde arbodiensten.

U bent op zoek naar een bedrijfarts voor een rijbewijskeuring ?
Via SBCA kunt u géén afspraak met een bedrijfsarts maken, wél kunt u via deze website een gecertificeerde arbodienst vinden. U dient zelf contact op te nemen met de arbodienst.
Ik zoek een arbodienst

Zoek een gecertificeerde arbodienst

Klik hieronder om een gecertificeerde arbodienst bij u in de buurt te zoeken.

Lees meer

Klanten en cliënten arbodienst

Klik hier voor meer informatie over gecertificeerde arbodiensten.

Lees meer

Regels certificering arbodiensten

De wettelijke regels die gelden voor het certificeren van arbodiensten treft u hier aan.

Lees meer