De kerntaak van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is het adviseren van certificerende instellingen (CI’s) over de interpretatie en uniforme toepassing van de Regeling. Ook bewaakt het CCvD de kwaliteit van de Regeling en adviseert ze de overheid hierover.
De certificatie-eisen worden vastgelegd in een certificatieschema. Dit wordt opgesteld door het CCvD. Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van drie samenwerkingsverbanden (arbodiensten, werkgevers en werknemers) plus een onafhankelijke voorzitter.

Grondslag van de activiteiten is de Arbowet. In dat kader is er regelmatig contact met het Ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie wordt uitgenodigd als toehoorder bij het CCvD. Voor de belangrijkste wet- en regelgeving verwijzen we u graag naar de informatie van het ministerie (zie onder ‘links’ bij Arboportaal). Het CCvD van SBCA wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter:

  • drs. Dick (H.B.M.) van der Laan

Namens arbodiensten (OVAL)

  • Patricia (P.) Schlösser (HumanCare Company B.V.)
  • Pyt (P.) Hellinga (Zorg van de Zaak N.V. h.o.d.n. Maetis)

Namens werkgevers

  • mr. Mario (W.M.J.M.) van Mierlo (MKB Nederland)

Namens werknemers

  • Rik (R.) van Steenbergen/Wim (W.) van Veelen (Vakcentrale FNV)
  • Arie (A.) Woltmeijer ( Vakcentrale CNV)
  • Khalid Azougagh, plaatsvervanger (Vakcentrale FNV)

Namens Certificerende Instellingen

  • Patrick (P.) Smink (DNV GL Business Assurance B.V.)