Het bestuur van de SBCA bestaat uit vertegenwoordigers van drie samenwerkingsverbanden plus een onafhankelijke voorzitter.

De samenwerkingsverbanden zijn:

  • arbodiensten
  • werkgeversorganisaties
  • werknemersorganisatie

Het bestuur van SBCA wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter

  • drs. Dick (H.B.M). van der Laan

Namens arbodiensten

  • mevrouw Petra¬†van de Goorbergh, penningmeester (OVAL)

Namens werkgevers

  • drs. Cees-Jan¬†Goudswaard, bestuurslid

Namens werknemers

  • Kitty Jong, bestuurslid (Vakcentrale FNV)
  • Amerik Klapwijk, plaatsvervangend bestuurslid (VCP)