Een CI die certificaten wenst te verlenen aan arbodiensten op basis van het Certificatieschema Arbodiensten dient daarvoor geaccrediteerd te zijn volgens de eisen conform ISO 17021-1.
De accreditatie, uit te voeren door de Raad voor Accreditatie (RvA), dient als bewijs dat wordt voldaan aan de eisen uit de artikelen 1.5b en 1.5c van het Arbeidsomstandighedenbesluit en aan de eisen uit dit Certificatieschema. Daarnaast zijn de wettelijke eisen zoals genoemd in de artikelen 1.5b tot en met artikel 1.5eb van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing op de CI.

CI’s die op basis van een accreditatie met inachtneming van de eisen in ISO 17021-1 dit Certificatieschema willen uitvoeren dienen daartoe ook te zijn aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SBCA werkt samen met de volgende Certificerende Instelling:

DNV Business Assurance B.V.

De heer P. Smink
Postbus 9599
3007 AN  ROTTERDAM
010-292 2700 |  www.dnv.nl/arbodiensten