Met betrekking tot de wettelijke certificatie-eisen wijst de overheid Certificerende Instellingen (CI’s) aan. De aangewezen instellingen mogen de wettelijk vereiste certificaten verstrekken.

De Certificerende Instellingen staan onder toezicht van zowel de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als de Raad voor Accreditatie (RvA).

SBCA werkt samen met de volgende Certificerende Instellingen:

DNV GL Business Assurance B.V.

De heer P. Smink
Postbus 9599
3007 AN  ROTTERDAM
010-292 2700 |  www.dnvgl.nl/arbodiensten