U kunt hier de Statuten SBCA downloaden.

Het Huishoudelijk reglement van het College van Deskundigen SBCA kunt u hier downloaden.
De laatste versie is van juli 2007.